Новини

Покана за обществен съвет

ДЕТСКА  ГРАДИНА“ МАЙЧИНА ГРИЖА”- гр. ПЛОВДИВ РАЙОН”ЦЕНТРАЛЕН’’

ПОКАНА

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
На   ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Директорът на детска градина „МАЙЧИНА ГРИЖА” Ви кани на заседание на  обществения съвет към детската градина, което ще се проведе на 08.07.2020 г., от 12:30 часа, в кабинета на директора в административната сграда  на ДГ” МАЙЧИНА ГРИЖА”, ул.”Хр.Г.Данов” № 33 при следния дневен ред:

  1. Отчет на директора за периода до  30.06.2020г.
  2. Проектна дейност на детската градина.
  3. Разни

Директор:
Маня Върбанова