Новини

Покана за обществен съвет

ПОКАНА

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
На   ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

На 09.10.2020 г., от 12:30 часа ще се проведе заседание на  обществения съвет към детската градина в кабинета на директора в административната сграда  на ДГ” Майчина грижа”, ул.”Хр.Г.Данов” № 33 при следния дневен ред:

  1. Отчет на директора за изпълнение на бюджета на ДГ към  30.09.2020г.
  2. Разни