Новини

Заплащане на такси

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с
банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.

Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Майчина грижа", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN:  
BG03IORT73753102600500
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ, 2020г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ЗАПЛАЩА ДО 6-то  ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ
Благодарим за съдействието!