Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Новини

Покана за обществен съвет

ДЕТСКА  ГРАДИНА“ МАЙЧИНА ГРИЖА”- гр. ПЛОВДИВ РАЙОН”ЦЕНТРАЛЕН’’

 

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към

ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙЧИНА ГРИЖА ПЛОВДИВ

 

                            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       

В качеството си на председател на обществения съвет към ДЕТСКА ГРАДИНА МАЙЧИНА ГРИЖА ПЛОВДИВ

Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на  19.07.2024г. (дата), от  12.30 ч. (час), в администрацията на ДГ на адрес ул. Хр. Г. Данов 33

 Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1.Изпълнение на бюджета за първото тримесечие на детска градина „МАЙЧИНА ГРИЖА” към 31.06.2024 г.

 2.Разни.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

 ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 Лилия Хаджи-Петрова