Новини

Важно съобщение

Скъпи родители,

във връзка с новите противоепидемчни  мерки работата  в   детската градина  с деца, в периода от 30.11 до 18.12.20г. включително, преминава  в електронна среда.В  петък  27.11.20 децата, които са на детска градина ще получат  работните си книжки за обучение в домашни условия. В понеделник 30.11.20г. от 10:00 до 12:00 часа ще можете, от детската градина, да  вземете  книжките за всички останали деца. Необходимата  информация, дигитални приложения, учебни  и помощни материали   ще се изпращат    във  фейсбук групите.  Очакваме обратна връзка за изпълнението на задачите.  

Покана за обществен съвет

ПОКАНА

ДО  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
На   ДГ „МАЙЧИНА ГРИЖА”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

На 09.10.2020 г., от 12:30 часа ще се проведе заседание на  обществения съвет към детската градина в кабинета на директора в административната сграда  на ДГ” Майчина грижа”, ул.”Хр.Г.Данов” № 33 при следния дневен ред:

  1. Отчет на директора за изпълнение на бюджета на ДГ към  30.09.2020г.
  2. Разни

Заплащане на такси

Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с
банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.

Дължимата сума получавате като e-mail на електронната си поща.
Сметка на ДГ "Майчина грижа", гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
IBAN:  
BG03IORT73753102600500
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ, 2020г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя

ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ СЕ ЗАПЛАЩА ДО 6-то  ЧИСЛО НА ВСЕКИ МЕСЕЦ
Благодарим за съдействието!