Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Училищно настоятелство

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза “Училищно настоятелство при ЦДГ “Майчина грижа”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” 33, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Окръжен съд – Пловдив, по фирмено дело N 4062/2000г. Пререгистрация от 29.01.2019 г.

Свали УСТАВ