Училищно настоятелство

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза “Училищно настоятелство при ЦДГ “Майчина грижа”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Христо Г. Данов” 33, вписано в регистъра за юридически лица с нестопанска цел при Окръжен съд – Пловдив, по фирмено дело N 4062/2000г. Пререгистрация от 29.01.2019 г.

Свали УСТАВ