Седмична програма

 

ІГРУПА

понеделник   

 вторник   

  сряда   

  четвъртък  

  петък

педагогическа ситуация – образователно направление

ОС

МУЗИКА*

 

БЕЛ

ФК

МУЗИКА

М

МУЗИКА

ИИ

МУЗИКА

КТ

ИИ

 

 

 

 

ФК

 

ФК

 

ІІ ГРУПА

понеделник   

 вторник   

  сряда   

  четвъртък  

  петък

педагогическа ситуация – образователно направление

ОС     

  МУЗИКА*

ОС

ФК

МУЗИКА

БЕЛ

МУЗИКА

ИИ

М

МУЗИКА

КТ

БЕЛ

 

ИИ

ФК

ФК

 

 

ІІІ ГРУПА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

педагогическа ситуация – образователно направление

ОС

МУЗИКА*

ОС

М

МУЗИКА*

 

БЕЛ

ИИ     МУЗИКА*

 

М

ФК

МУЗИКА*

БЕЛ

КТ

ИИ

ФК

 

КТ

ФК

ІV ГРУПА

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

педагогическа ситуация – образователно направление

ОС

            М              МУЗИКА*

ОС

ИИ

МУЗИКА*

       БЕЛ 

     М

МУЗИКА*

 

            М               

БЕЛ

МУЗИКА*

БЕЛ

КТ

ИИ

ФК

КТ

ФК 

ФК

 

  *МУЗИКА: понеделник и сряда Майчина грижа-Хр.Г.Данов

                    вторник и четъртък Майчина грижа-Съборна

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления и възрастови групи

Образователни направления

първа възрастова група

втора възрастова група

трета възрастова група

четвърта възрастова група

Български език и литература

1

2

2

3

Математика

1

1

2

3

Околен свят

1

2

2

2

Изобразително изкуство

2

2

2

2

Музика

2

2

2

2

Конструиране и технологии

1

1

2

2

Физическа култура

3

3

3

3

общ брой пед. ситуации

 

11

 

13

 

15

 

17