Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982
Up

Публични покани

Публична покана за поръчка с предмет „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ДГ „Майчина грижа” – гр. Пловдив“
Информация
Техническо предложение
Ценово предложение
Публична покана за поръчка с предмет „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Майчина грижа” – гр. Пловдив“
Публична покана за поръчка с предмет „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Майчина грижа” – гр. Пловдив“
Публична покана за поръчка с предмет „Кетъринг – ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от ЦДГ „Майчина грижа” – гр. Пловдив“
 
 
Powered by Phoca Download