Проекти

 

ПРОЕКТ АПСПО

 

                             ПРОЕКТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Студентски практики студенти

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

 „Дойче телеком“ и Фондация „Пловдив 2019“ 

проект  проектпроект

 

 

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО