Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Национална програма "Хубаво е в детската градина"

 

 

„Играя и уча чрез STEAM в детската градина – кът на изкуствата LEGO шедьовър сценични изкуства; музика и рисуване“

                                                                                                                                                          

    https://майчинагрижа.org/images/IMG_4663.jpeg

 https://майчинагрижа.org/images/IMG_4678.jpeg