Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Еразъм+ в Испания

Детска градина "Майчина грижа" бе домакин по програма на Евро Едюкейшън България ООД и Еразъм + на съвместен проект с преподаватели от специализирани училища в Испания, които се запознаха с нашите Монтесори учебни програми.

 

 

 

 

 

Еразъм+ в Италия

Детска градина "Майчина грижа" е партньор по програма  

Еразъм + и осигурява обучение на студенти от Италия.