Групи - контакти

 • I-ва а група - Маргаритки
  моб. тел.:  0884 086982
 • I-ва б група - Пиленца
  моб. тел.: 0884 642461
 • II-ра а група -Щастливо детство
  моб. тел.: 0885 129506
 • II-ра б група - Малките звездички
  моб. тел.:0884 086982 
 • II-ра в група -Цветенца
  моб. тел.: 0884 642489
 • трета а група - Мечо Пух
  моб. тел.: 0877108448
 • трета б група - Звездички
 • моб. тел.: 0884 643486
 • четвърта а група - Деца- слънчица
  моб. тел.: 0884 086982
 • четвърта б група - Слънчица
  моб. тел.: 0884 645419

Проекти:

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

 

 

 

 

Подкатегории

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

 „Дойче телеком“ и Фондация „Пловдив 2019“ 

проект  проектпроект

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2021- фаза  4

https://teachers.mon.bg/ 

Продължава участието на детската градина по Проект Студентски практики - фаза 2

 

 

 

ПРОЕКТ АПСПО

   ПРОЕКТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Студентски практики студенти