Проекти

ПРОЕКТ  ПОВИШАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

СЛЕД  УЧАСТИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ  ПОВИШАВАНЕ  НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДГ "МАЙЧИНА ГРИЖА" ПОЛУЧИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА  В ОБЛАКА

 

 

Продължава участието на детската градина по Проект Студентски практики - фаза 2

 

 

ПРОЕКТ АПСПО

 

                             ПРОЕКТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

  

 

 

 

 

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Студентски практики студенти

ЧУЙТЕ НИ – АРТИСТИЧЕН ИНТЕЛЕКТ

 „Дойче телеком“ и Фондация „Пловдив 2019“ 

проект  проектпроект

 

 

ПРОЕКТ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО