Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

свали тук:Обществен съвет Правилник

Обществен съвет - състав

  1. Йорданка Пухлева - председател
  2. Катерина Додова- член
  3. Десислава Даянска- член
  4. Мария Янакиева - член
  5. Невена Грозева - член