Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

свали тук:Обществен съвет Правилник

Обществен съвет - състав

 1. Лилия Гьокова Х-Петрова - председател
 2. Радо Митев- член
 3. Ирина Марудина- член
 4. Екатерина Николова - член
 5. Марина Манолова - член 

 

Свали : Протокол от заседание на обществен съвет 10.10.22г.