Позиция:
директор
Адрес:
ул. Христо Г. Данов №33
втори адрес ул.Съборна 57
гр.Пловдив
район Централен
4000
Телефон:
032 624-508 , 032 623 872
Изпращане на е-мейл
(по избор)
Допълнителна информация:
Възрастови групи:
I-ва група - моб. тел.: 0884 642461
II-ра група - моб. тел.: 0884 642489
Подготвителна група 5-годишни - моб. тел.: 0884 643486
Подготвителна група 6-годишни - моб. тел.: 0884 645419

{jt_contact_map}