Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Колектив

Маня Върбанова – директор

 
Учители:   

ДГ "Майчина грижа" 

 • Първа б група 

 Р. Балинова старши учител и М. Камова – учител,  М. Аргирова- пом. възпитател

 • Втора б група 

Л. Табаков учител и Д.  Миразчийска– учител, М. Мавродиева. - пом. възпитател

 • Трета б група Маргаритки  

К.  Каменова- старши учител и В. Габарева – учител, Величка Паничарска - пом. възпитател

 • Четвърта б група Щастливо детство

  Стоянка Николова - главен учител - Кр. Иванова - учител , Анка Павкова - пом. възпитател

 • Четвърта в група Малките  звездички

Соня Генева - старши  учител и  Неда Чибукчиева - учител, Татяня Йорданова- пом. възпитат

 

ДГ "Майчина грижа" -  Монтесори

 • Първа а група Пиленца

В. Георгиева учител и  Н. Цонева - старши учител, С. Тюфекчиева- пом. възпитател

 • Втора а група Цветенца

 А. Кюркчиян -учител и  Ф. Мемиш- учител, Стойка Филипова - пом. възпитател

 • Трета а група Звездички

  К. Гъдева- старши учител - Т. Адемова - учител , Д.Тодорова - пом. възпитател

 • Четвърта в група  Слънчица

Л. Атанасова- старши учител и П. Йорданова - учител , М. Христозова - пом. възпитател

 

М. Гарабедян - учител музика

Р. Йорданова - ЗАС

М. Пиперова - Домакин