Групи - контакти

 • I-ва а група - Маргаритки
  моб. тел.:  0884 086982
 • I-ва б група - Пиленца
  моб. тел.: 0884 642461
 • II-ра а група -Щастливо детство
  моб. тел.: 0885 129506
 • II-ра б група - Малките звездички
  моб. тел.:0884 086982 
 • II-ра в група -Цветенца
  моб. тел.: 0884 642489
 • трета а група - Мечо Пух
  моб. тел.: 0877108448
 • трета б група - Звездички
 • моб. тел.: 0884 643486
 • четвърта а група - Деца- слънчица
  моб. тел.: 0884 086982
 • четвърта б група - Слънчица
  моб. тел.: 0884 645419

Колектив

Маня Върбанова – директор

 
Учители:   

ДГ "Майчина грижа" 

 • Първа б група 

 Р. Балинова старши учител и М. Камова – учител,  М. Аргирова- пом. възпитател

 • Втора б група 

Л. Табаков учител и Д.  Миразчийска– учител, М. Мавродиева. - пом. възпитател

 • Трета б група Маргаритки  

К.  Каменова- старши учител и В. Габарева – учител, Величка Паничарска - пом. възпитател

 • Четвърта б група Щастливо детство

  Стоянка Николова - главен учител - Кр. Иванова - учител , Анка Павкова - пом. възпитател

 • Четвърта в група Малките  звездички

Соня Генева - старши  учител и  Неда Чибукчиева - учител, Татяня Йорданова- пом. възпитат

 

ДГ "Майчина грижа" -  Монтесори

 • Първа а група Пиленца

В. Георгиева учител и  Н. Цонева - старши учител, С. Тюфекчиева- пом. възпитател

 • Втора а група Цветенца

 А. Кюркчиян -учител и  Ф. Мемиш- учител, Стойка Филипова - пом. възпитател

 • Трета а група Звездички

  К. Гъдева- старши учител - Т. Адемова - учител , Д.Тодорова - пом. възпитател

 • Четвърта в група  Слънчица

Л. Атанасова- старши учител и П. Йорданова - учител , М. Христозова - пом. възпитател

 

М. Гарабедян - учител музика

Р. Йорданова - ЗАС

М. Пиперова - Домакин