Групи - контакти

 • I-ва а група - Маргаритки
  моб. тел.:  0884 086982
 • I-ва б група - Пиленца
  моб. тел.: 0884 642461
 • II-ра а група -Щастливо детство
  моб. тел.: 0885 129506
 • II-ра б група - Малките звездички
  моб. тел.:0884 086982 
 • II-ра в група -Цветенца
  моб. тел.: 0884 642489
 • трета а група - Мечо Пух
  моб. тел.: 0877108448
 • трета б група - Звездички
 • моб. тел.: 0884 643486
 • четвърта а група - Деца- слънчица
  моб. тел.: 0884 086982
 • четвърта б група - Слънчица
  моб. тел.: 0884 645419

Документи ДГ "Майчина грижа"

 

 • Стратегия за развитие на детската градина 2020-2025 год.
 • Етичен кодекс
 • Годишен план 2023-2024уч. година
 • Програмна система 23/24 учебна година
 • Мерки за повишаване качеството на образованието 2023/2024 учебна година
 • Правилник за дейността на детската градина 23/24 учебна година
 • Програма и план за превенция на ранното напускане на детска градина 2023/2024 учебна година
 • Програма и план за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
 • Програма и план  по обхващане и включване в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст.2023-2024г.
 • Правилник за трудовия ред
 • Правилник за безопасни условия на труд
 • План за квалификационната дейност 2023/2024 учебна година
 • Правила за квалификационната дейност

 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

 Правилник за дейността та детската градина е достъпен

За да разгледате документите трябва да се свържете с администратор за получаване на потребителско име и парола

ЗАЯВЛЕНИЯ