Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Документи ДГ "Майчина грижа"

 

 • Стратегия за развитие на детската градина 2020-2025 год.
 • Етичен кодекс
 • Годишен план 2023-2024уч. година
 • Програмна система 23/24 учебна година
 • Мерки за повишаване качеството на образованието 2023/2024 учебна година
 • Правилник за дейността на детската градина 23/24 учебна година
 • Програма и план за превенция на ранното напускане на детска градина 2023/2024 учебна година
 • Програма и план за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи
 • Програма и план  по обхващане и включване в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст.2023-2024г.
 • Правилник за трудовия ред
 • Правилник за безопасни условия на труд
 • План за квалификационната дейност 2023/2024 учебна година
 • Правила за квалификационната дейност

 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 • ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БДП ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

 Правилник за дейността та детската градина е достъпен

За да разгледате документите трябва да се свържете с администратор за получаване на потребителско име и парола

ЗАЯВЛЕНИЯ