Групи - контакти

 • Директор
  моб. тел.:  0884 202461
 • ЗАС
  моб. тел.: 0884 048726
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Хр. Г. Данов 33
  моб. тел.: 0878832823
 • Домакин ул. Съборна 57
  моб. тел.:0885 641517  
 • ДГ "Майчина грижа"      ул. Съборна 57 /кафява къща/
  моб. тел.:0885 129506
 • ДГ "Майчина грижа"     ул. Съборна 57 /бяла къща/
  моб. тел.: 0884 086982

Организация на учебния ден

ДЕТСКА ГРАДИНА „МАЙЧИНА ГРИЖА” ПЛОВДИВ

 

 

Времево разписание

Дейности

7:00 – 8:30

Сутрешен прием на децата
Дейности по избор на децата
Дейности, организирани от учителя

Сутрешно раздвижване

8.30-9-00

Сутрешна закуска

9.00-10.00

Педагогическа ситуация – осн. форма на педаг. взаимодействие
Педагогическа ситуация – осн. форма на педаг. взаимодействие

10.00-10.30

10.30-12.00 

Подкрепителна закуска
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Време за игри
Дейности по избор на децата
Дейности, организирани от учителя

12.00-13.00

  Обяд / Подготовка за сън

13.00-15.00

Следобеден сън

15.00-15.30

Раздвижване / Тоалет / Подкрепителна закуска

15.30-16.00

Допълнителни форми на педаг. взаимодействие

16.00-19.00

Време за игри; Дейности по избор на децата; Дейности, организирани от учителя
Изпращане на децата

Времево разписание

Дейности по метода Монтесори

 

7.00-11.00

Свободна работа в подготвената среда, творчески кът, кът за четене
Сутрешна закуска
Време за Кръг – дейности за емоционално-социално развитие
Обучение и възпитание по метода на Монтесори –
дейности за комплексно детско развитие и
работа със специализирани Монтесори материали.
Подкрепителна закуска.

 

11.00-12.00

Свободна работа в подготвената среда, работа по общи проекти, работа в творческия кът,
занимания и игри на двора.

 

 

12.00-15.30

Обяд
Тоалет и подготовка за сън
Слеодбеден сън или работа с монтесори материал

Следобедна закуска

 

 

15.30-19.00

Обучение и възпитание по метода на Монтесори –
дейности за комплексно детско развитие и
работа със специализирани Монтесори материали.
Свободна работа в подготвената среда, работа по общи проекти, работа в творческия кът,
занимания и игри на двора.