Дневен режим

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „МАЙЧИНА ГРИЖА” ПЛОВДИВ

Дневен режим

 

Времево разписание

Дейности

7.00

 • Прием на децата
 • Занимания по интереси
 • Сутрешно раздвижване

8.30-8.50

Сутрешна закуска

9.00-9.55

Задължителна регламентирана ситуация /обучаваща ситуация/

 

Подвижни игри между ситуациите

9.55 -10.00

  Подкрепителна закуска

10.00-11.00

 • Задължителни нерегламентирани ситуации /игрово-познавателни и практичски ситуации/
 • Работа с малки групи деца
 • Индивидуална работа с отделни деца
 • Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания

11.00-12.00

Сюжетни игриИгри на открито

12.00-13.00

Обяд

13.30 

Следобеден сън

15.30 

 • Подвижни игри
 • Следобедна закуска

16.00- 17.00

Задължителни регламентирани/нерегламентирани ситуации

17.00- 19.00

 • Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
 • Свободни занимания по интереси
 • Индивидуални занимания с отделни деца
 • Изпращане на децата