Групи - контакти

 • I-ва група
  моб. тел.: 0884 642461
 • II-ра група
  моб. тел.: 0884 642489
 • Подготвителна група 5-годишни
  моб. тел.: 0884 643486
 • Подготвителна група 6-годишни
  моб. тел.: 0884 645419